Cyrsiau

Hyfforddiant ar gyfer Unigolion

Mae hyfforddiant CGC yn cynnig hyfforddiant (ymarferol a theori) yn y sgiliau allweddol sydd eu hangen i weithio fel tiwtor cerddoriaeth gymunedol mewn amrediad eang o leoliadau cymunedol.  Mae hyfforddiant ar gael i’r rhai sy’n awyddus i gael cyflwyniad sylfaenol, y rhai sy’n ystyried gyrfa ym maes cerddoriaeth gymunedol ac i rai profiadol a hoffai gyflwyno theori a chyd-destun i’w gwaith.

Hyfforddiant ar gyfer Sefydliadau

Gall CGC hefyd gynllunio cyrsiau wedi eu haddasu ar gyfer eich sefydliad. Rydym yn darparu hyfforddiant i ysgolion, colegau a phrifysgolion i ychwanegu at addysg gyfredol. 
Rydym hefyd yn cynnig cyrsiau ar gyfer sefydliadau ieuenctid a chymunedol er mwyn helpu staff, gwirfoddolwyr ac aelodau i gynnwys gwaith celfyddydol yn eu rhaglenni.

Cyrsiau sydd ar gael

 

Tiwtora rhwng Cymheiriaid

Mae’r cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad i’r sgiliau sydd eu hangen i ddysgu eraill, gan ddefnyddio egwyddorion cerddoriaeth gymunedol. Beth...
Read More →
 

Tiwtora cymunedol yn y celfyddydau

Mae’r cwrs hwn yn cynnig cyflwyniad i’r sgiliau sydd eu hangen i ddysgu eraill, gan ddefnyddio egwyddorion celfyddydau cymunedol. D.S....
Read More →
 

Hyfforddi Tiwtoriaid Cerddoriaeth Gymunedol

Mae’r cwrs hwn yn gyfle i hyfforddeion gynnal archwiliad trwyadl i egwyddorion cerddoriaeth gymunedol a’r sgiliau sydd eu hangen i...
Read More →
 

DPP Hyfforddiant ar gyfer tiwtoriaid cerddoriaeth gymunedol

Mae Cerdd Gymunedol Cymru wedi datblygu cyfleoedd hyfforddi parhaus ar gyfer ymarferwyr sy’n dymuno parhau eu hyfforddiant. Gellir amrywio ac...
Read More →
 

Datblygu Timau Corfforaethol

A chanddynt 23 mlynedd a mwy o brofiad, mae Cerddoriaeth Gymunedol Cymru bellach yn cynnig amrediad o brofiadau. Datblygu Tîm...
Read More →
 

Cyflwyniad i Gerddoriaeth Gymunedol

Mae hwn yn gwrs cyflwyniadol sy’n cynnig trosolwg eang o’r sgiliau sydd eu hangen i ddod yn diwtor cerddoriaeth gymunedol....
Read More →
 

Cerddoriaeth Gymunedol yn y Gweithle

Mae’r cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad sylfaenol i gerddoriaeth gymunedol a rôl tiwtor cerddoriaeth gymunedol. Nid yw’n hyfforddi hyfforddeion i...
Read More →
 

Cerddoriaeth gymunedol i gerddorion gwerin

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar y sgiliau sydd eu hangen i arwain gweithdai mewn lleoliadau cymunedol. Mae wedi ei...
Read More →

Accreditation

Please click here to read more about our courses and accreditation.